/

Profesor de muzică

Craiova, România

Cerințe:

• Să fie calificat;

•  Să aibă valori și principii creștine;

• Să fie membru al unei biserici evanghelice locale;

• Să fie învățabil și dispus la muncă de autoperfecționare.