Școala Ethos

Misiune

Educația este un pilon fundamental al vieții noastre. La o școală nu se transmit însă doar cunoștințe. Conștient sau inconștient, cadrele didactice lasă să se strecoare propriile lor valori și convingeri în ora de curs și astfel îi influențează pe copiii care le-au fost încredințați. Școala este, pentru majoritatea copiilor și tinerilor, un loc esențial de ședere pe timpul zilei. De aceea vedem în școală ceva mai mult decât un loc doar pentru învățarea de specialitate.

Ca și creștini, este important pentru noi să avem o școală pe fundamentul principiilor și liniilor directoare biblice. Acest lucru, cu atât mai mult cu cât trăim într-o vreme a regresului valorilor creștine. Se renunță la trăsături de caracter precum a fi vrednic de încredere, fidelitate, disponibilitatea de a ajuta și sinceritate în favoarea unui egoism în creștere. Interesul nostru nu este doar pentru binele exterior al copilului, ci și pentru mântuirea lui.

Așa că, pe lângă transmiterea de cunoștințe, pe lângă aptitudini și îndemânări, este vorba și despre problema modului personal de viață.

Țelul școlii creștine ethos este, pe lângă transmiterea de cunoștințe, îndrumarea copiilor încredințați nouă către credința în Dumnezeul Bibliei, ca ei să învețe să Îl iubească „din toată inima, cu tot sufletul și toată minte și pe aproapele lor ca pe ei înșiși“. Doar așa nu vor cădea pradă presiunii egoiste din partea societății. Copiii trebuie să crească, devenind ființe conștiente de responsabilitatea lor și care acționează corect.

 

De aceea avem nevoie de cadre didactice, care își văd sarcina pedagogică din punctul de vedere al unor creștini convinși. Bineînțeles că trebuie să aibă aceeași pregătire de specialitate ca și cadrele didactice din învățământul de stat. Da, ar trebui să fie dorința lor să nu fie doar cadre didactice bune, din punct de vedere profesional, ci mai bune. Prin exemplul lor, conștienți de propria responsabilitate, trebuie să îi influențeze pe elevi și să îi încurajeze în dezvoltarea lor.

La școala noastră, părinții, cadrele didactice și conducerea școlii trebuie să poarte împreună responsabilitatea pentru copiii încredințați lor.

O școală creștină pe baza principiilor creștine este o șansă nemaipomenită, pentru că încurajează o educație completă și astfel competența socială a elevilor. Acest lucru este cu atât mai important cu cât lumea modernă, într-o schimbare rapidă, are cele mai înalte pretenții de la copii.

Doresc să schițez pe scurt țelurile educative ale școlii noastre:

Vrem să îi îndrumăm pe elevi astfel, încât ei să își trăiască viața în responsabilitate față de Dumnezeu, aproapele lor și ei înșiși și să o modeleze cu sens. Vrem să îi învățăm să îl iubească și să îl respecte pe aproapele lor ca și făptură creată de Dumnezeu. De aici rezultă necesitatea de a-l accepta pe celălalt cu problemele și slăbiciunile sale și de a-l susține. De aici crește o coeziune roditoare.   

 

Elevii trebuie să învețe să se cunoască și să se accepte pe ei înșiși cu punctele lor forte și slăbiciunile lor și să fie astfel încurajați să construiască o conștiință de sine sănătoasă în ciuda slăbiciunilor recunoscute. Această acceptare de sine nu trebuie să izvorască din mândrie. Mult mai mult, cadrele didactice trebuie să îi transmită copilului că este o personalitate creată de Dumnezeu, unică. Copilul poate să învețe să spună da recunoscător darurilor sale, dar și limitelor sale, pentru că așa este vrut și iubit de Dumnezeu. Dacă se reușește acest lucru, s-au realizat multe, căci din complexele de inferioritate apar multe probleme pentru sine însuși și pentru ceilalți, de asemenea.

 

Elevii trebuie călăuziți spre maturitate, învățând din ce în ce mai mult să își formeze o părere proprie, pe care să o poată susține și în fața celorlalți. Vrem să îi învățăm pe copii că libertatea este mereu legată de preluarea de responsabilitate.

Copiii încredințați nouă trebuie să fie îndrumați să respecte și să aprecieze diferențele la ceilalți oameni. Important este, de asemenea, ca ei să învețe să rezolve conflictele fără violență. Elevii noștri trebuie să vadă cum, în școala noastră, în ciuda unei eventuale critici, domnește respectul reciproc și o comunitate poate crește și se poate dezvolta tocmai prin critica constructivă. Cine învață să mărturisească greșelile și comportamentul greșit, a înțeles multe. La acest lucru voi reveni mai târziu. Un aspect esențial al competenței sociale este, în acest context, capacitatea de împăcare. De aceea încurajăm căutarea iertării și acordarea ei și astfel găsirea împăcării.

Școala creștină educă pentru căpătarea aptitudinii păcii, veridicității, răbdării, curajului, a hotărârii și cooperării, creativității, simțului de ordine și disciplină. Țelul este ca elevii să părăsească școala cu cunoștințe fundamentale solide și un comportament bun, care să îi facă capabili să facă față problemelor cotidiene. Astfel ei sunt capabili să își găsească locul în societate și să îl ocupe într-un mod satisfăcător pentru ei și pentru ceilalți.

 

„Regula de Aur“ a școlii este:

„Toate deci câte doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel!“ (Biblia, Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 12)

Dorim ca școala noastră să poată fi o binecuvântare pentru mulți copii și să devină o mărturie a dragostei lui Dumnezeu pentru întreg orașul.

                                                                                                                                                                        Bruno Schwengeler, președintele Fundației Creștine Ethos