Grădiniţa Ethos

„Învaţă-l pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze

şi când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.“ (Proverbe 22:6

ANUNȚ ÎNSCRIERE GRĂDINIȚA ETHOS 

Înscrierile pentru nivelul preșcolar vor începe în data de 31 mai 2021, între orele 8.00-16.30, la sediul grădiniței din strada Geniștilor, nr. 45. Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la nr. de telefon 0771647408.

ACTELE NECESARE pentru  ÎNSCRIERE

·      copie certificat de naștere copil

·      copie acte de identitate părinți

·      fișa medicală cu vaccinările copilului

·      acte doveditoare privind tutela copilului (dacă este cazul)

·      cerere/fișa de înscriere (la sediul grădiniței)


Prezentare generală

  • Grădinița cu Program Normal ”Ethos” este nivel de învățământ preșcolar în cadrul Școlii Gimnaziale Particulare „Ethos”, care funcționează într-un spațiu modern, dotat corespunzator. Grădinița Ethos are 7 grupe cu program normal .
  •            
  • Amplasată într-o zonă sudică a municipiului Craiova, grădinița răspunde nevoii de cuprindere în sistemul de învățământ a cât mai multor copii de vârsta preșcolară. Copiii care frecventează grădinița noastră provin din toate categoriile sociale, fără restricție din punct de vedere al apartenenței etnice sau religioase.
  •            
  • Procesul instructiv-educativ și întreaga activitate desfășurată în grădinița noastră sunt centrate pe principiile, standardele și valorile biblice.

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
18+

grupa mică a

17+

GRUPA MICĂ b

16+

GRUPA mijlocie A

16+

GRUPA MIJLOCIE b

20+

GRUPA mare A

18+

GRUPA MARE b

MĂRTURII

"...Ce bine e la grădi ...! "