Istoric școală

Şcoala „Ethos” funcţionează din anul 2000, când prima generaţie de elevi a pășit în clasa I, în clădirea situată pe atunci pe strada Eliza Opran, la numărul 191. Şcoala a funcţionat la această adresă până în anul 2007, având doar ciclul primar. Din 2007 am primit autorizaţia de funcţionare şi pentru ciclul gimnazial, care, în acel an a funcţionat în clădirea Fundaţiei Creştine Ethos de pe strada Păltiniş, nr. 57. Din anul 2008, ciclul gimnazial s-a mutat pe strada Geniştilor unde a funcţionat până în toamna anului 2010, când noua clădire a şcolii, situată pe strada Geniştilor la numărul 60 a fost gata să primească toţi elevii claselor I-VIII. În prezent, aceasta este singura adresă la care funcţionează Şcoala Gimnazială Particulară „Ethos”.

Școala are autorizație sanitară de funcționare și autorizație de securitate la incendiu.

Începând cu anul școlar 2012-2013, școala este acreditată atât pentru ciclul primar, cât și pentru cel gimnazial.

În prezent, şcoala are 17 clase (zece clase de ciclu primar şi șapte la cel gimnazial) și 29 de cadre didactice. Activitatea didactică se desfășoară în 10 săli de clasă, 3 cabinete și 3 laboratoare. La fiecare nivel există grupuri sanitare pentru fete și băieți, iar sala de sport dispune atât de grupuri sanitare, cât și de vestiare cu duș.